Sponzoři a dárci


Dokumenty


Příspěvky a peněžní dary

K příspěvkům bez členství ve spolku uveďte prosím do zprávy příjemci svůj e-mail, abychom Vám mohli zaslat informaci o přijaté platbě na náš bankovní účet číslo 224133275/0300

Kromě peněžních darů můžete spolku pomoci také nabídkou zboží či služeb.

Aktuálně potřebné pomůcky a technika, které je možné poskytnout na základě darovací smlouvy přímo Základní škole bratří Fričů Ondřejov:

Pomůcky s orientační cenou:

Formuláře k poskytnutí sponzorských darů škole naleznete na stránkách zsondrejov.cz.

Děkujeme všem sponzorům za projevenou podporu!


Sponzoři a dárci:

Školní rok 2017/2018

Odkazy