Přihláška a příspěvky


Staňte se členy spolku a přispějete k rozvoji NAŠÍ školy.
Zvolte buď elektronickou přihášku a zaplacení převodem, nebo přihlášku určenou k vytisknutí a ručnímu vyplnění pro úhradu příspěvku v hotovosti.

Přihláška pro zaplacení příspěvku bankovním převodem - PREFERUJEME

PŘIHLÁŠKA - ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov

Členský příspěvek (min. 50 Kč/rok) zašlete prosím na účet 224133275/0300 a uveďte prosím do zprávy příjemci své jméno a příjmení.

Uhrazením členského příspěvku a spárováním platby s elektronickou přihláškou dojde k identifikaci člena spolku i bez vlastnoručního podpisu žadatele na přihlášce.

Po zaevidování Vašeho příspěvku na BÚ Vám zašleme potvrzení o přijetí na Váš e-mail uvedený v přihlášce.

Přihlašuji se za člena Spolku ŠKAMNA Ondřejov a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami spolku

Jméno a přijmení, titul:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Zaměstnání*: (* nepovinný údaj)
Poznámka*: (* nepovinný údaj)
Odesláním této elektronické přihlášky uděluji souhlas se zpracováním a evidencí výše poskytnutých osobních údajů a to Spolku ŠKAMA Ondřejov, IČ: 22731466, jako správci údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů za účelem členství a evidence členů spolku a komunikace s orgány spolku jakož i s ostatními členy spolku. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu svého členství ve spolku. Odesláním elektronické přihlášky potvrzuji, že jsem byl/a upozorněn/a na práva ve smyslu § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihláška pro zaplacení příspěvku v hotovosti - POUŽÍVEJTE POUZE OMEZENĚ

PŘIHLÁŠKA do Spolku ŠKAMNA Ondřejov K VYTISKNUTÍ a podepsání

VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM A PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE TŘÍDNÍMU UČITELI.

Důležité informace o spolku Vám budeme zasílat na Váš zaregistrovaný e-mail a rovněž je budeme zveřejňovat na těchto webových stránkách spolku.

Děkujeme za Vaše přihlášky do spolku a finanční příspěvky k rozvoji NAŠÍ školy.


Příspěvek nečlena spolku

K příspěvkům bez členství ve spolku uveďte prosím do zprávy příjemci svůj e-mail, abychom Vám mohli zaslat informaci o přijaté platbě na náš bankovní účet číslo 224133275/0300


Poděkování konkrétním členům

Děkujem všem členům za příspěvky a zvláště bychom rádi poděkovali za značné příspěvky těmto členům:

Bachorová Valerie (Kocourek Michal Ing.)
Wittmayerová Brunclík Dagmar Ing.
Kacurová Ludmila Bc.
Vyleťal Petr Ing.
Beránková Andrea
Matějček Jiří
Lukšovská Pavlína / Filipská Markéta
Honc Josef / Honcová Radka
Kvapilová Adéla / Kvapil David
Hradečný Josef
Vrecionová Erika
Štolcová Preislerová Kateřina Ing.

Dále velice děkujeme všem přispěvovatelů a sponzorům za jejich příspěvky a dary.

Odkazy